Hallitus

Juuso Janhunen
puheenjohtaja
juuso.janhunen@lagerry.fi

i

Roosa Kuitunen
varapuheenjohtaja, edunvalvonta
roosa.kuitunen@lagerry.fi

Salla Virta
rahastonhoitaja
salla.virta@lagerry.fi

Eveliina Lipiäinen
sihteeri ja rekisterinhaltija
eveliina.lipiainen@lagerry.fi

Kamilla Lehtineva
fuksivastaava
kamilla.lehtineva@lagerry.fi

Salla Forsström
yrityssuhdevastaava
salla.forsstrom@lagerry.fi

Jasmin Tötterman
tapahtumavastaava
jasmin.totterman@lagerry.fi

Carita Malm
mediavastaava
carita.malm@lagerry.fi
Ramona Räästi
varajäsen

Kaisla Kasurinen
varajäsen