Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä

LaGeR ry, LAB-ammattikorkeakoulun opiskelija ainejärjestö, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta
hallitus@lagerry.fi

Rekisteriä käsittelevä henkilö

Käyttäjä: Heidi Raekorpi, sihteeri@lagerry.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää ajantasaisia tietoja yhdistyksen jäsenistä. Rekisterissä pidettävien tietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (General Data Protection Regulation, GDPR) jota sovelletaan 25.5.2018 alkaen lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Rekisteriin talletettavat tiedot

–  Etu- ja sukunimi

–  Sähköpostiosoite

–  Opiskelijanumero

–  Syntymäaika

–  Vapaavalintaiset tiedot: tiedot koulutusalasta, liittymispäivämäärä

Tietojen säilyttäminen

Jäsenyystietoja säilytetään jäsenyyden voimassaolon ajan. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tiedot poistetaan.

Tietojen siirtäminen

Jäsenten tietoja ei luovuteta LaGeR ry:n järjestelmien ulkopuolelle ilman asianomaisen erillistä suostumusta.

Tietojen suojaaminen

Tietoja säilytetään sekä käsitellään vain tietoteknisesti. Ainejärjestön jäsentietoja käsittelevät vain nimetyt henkilöt. Kaikki järjestelmät on suojattu pääsynhallinnalla, palomuurilla ja vaihtuvilla salauksilla.

LaGeR ry ei pidä jäsenistään manuaalista aineistoa. 

Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus:

–  Tarkistaa itseään koskevat tiedot.

–  Vaatia virheellisten tietojen oikaisua.

–  Tulla unohdetuksi.

–  Muihin Euroopan tietosuojadirektiivin kirjaamiin oikeuksiin.

Yllämainitut muutokset on mahdollista tehdä asioimalla henkilökohtaisesti LaGeR ry:n jäsenpalvelussa ja esittämällä virallinen henkilöllisyystodistus henkilöllisyyden varmistamiseksi.