Miksi on LaGeR ry?

Koska restoylpeys on tärkeää

Visio

Meidän tavoitteemme on olla paras mahdollinen ainealayhdistys restonomiopiskelijoille. Tähän liittyy halumme tuottaa entistä parempia kokemuksia opiskelijoillemme, jotta he voivat maksimoida opiskelukokemuksensa. Tahdomme kehittää myös restonomiopiskelijoiden asemaa opiskelijayhteisössä kehittäen erityisesti edunvalvontaa.

Missio

LaGeR ry on olemassa pääasiassa Lappeenrannan restonomiopiskelijoita varten. Meidän tarkoituksemme on edesauttaa ja toteuttaa yhteisöllisyyttä niin oman alan kuin muidenkin alojen opiskelijoiden kesken.

Miksi meidän yhdistyksellämme on väliä? Meidän yhdistyksellämme on väliä, koska haluamme ajaa opiskelijoidemme etuja. Haluamme tuottaa mahtavia ja turvallisia tapahtumia, joihin kaikki ovat tervetulleita. Haluamme antaa jäsenillemme uusia mahdollisuuksia opintojensa ohelle. Haluamme luoda turvallisen yhteisön erityisesti restonomiopiskelijoiden välille, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Restonomiopiskelijoina haluamme luoda muillekin mahdollisuuden kehittää osaamistaan, oppia uutta ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita.

”Restoilta restoille” -kuvastaa meille jatkuvasti kehittyvää ammattitaitoa alalla, joka on koko ajan maailman muutoksen tuulessa keskipisteenä. Rakkaudesta lajiin on meidän alamme tärkeimpiä motivaation tulolähteitä. Ravintola-, hotelli- ja matkailuala vaatii ihmisen, jolla on oikeasti intohimoa ja kiinnostusta tekemistään kohtaan.

Arvot

Arvomme ovat toimintatapoja, joihin tekemisemme pohjautuu. LaGeR ry vaalii yhteisöllisyyttä ja rehellisyyttä. Olemme sitoutunut kaikkeen mitä teemme. Pyrimme toimimaan selkeästi, luotettavasti ja rehellisesti. Haluamme olla myös suoria viestinnässämme. Haluamme ottaa kaikki huomioon, ymmärtää ja vaalia erilaisuutta, sekä osoittaa myötätuntoa sitä tarvitseville.

Strategia

Näihin tavoitteisiin pääsemme tiiviimmän yhteistyön avulla niin omien opiskelijoidemme kuin muidenkin koulujen avulla. Yhteistyö avaa usein uusia näkemyksiä ja puolia, joista kaikille on hyötyä. Muiden avulla saamme uusia ideoita esimerkiksi tapahtumien kehittämiseen. Restonomiopiskelijoiden aseman ja näkyvyyden parantamista tahdomme kehittää aktiivisemmalla osallistumisella julkisiin tilaisuuksiin ja tuomalla ilmi keitä me olemme, mistä tulemme, erityisesti miksi on restonomeja ja miksi on LaGeR ry.  

Tahdomme parantaa edunvalvontaa tiiviimmän yhteistyön avulla opiskelijakuntamme kanssa, josta jokainen saa paljon apua ja tukea. Edunvalvonnan parantamiseksi pyrimme pitämään keskustelu kynnyksen meidän ja opiskelijoidemme välillä matalalla.

-Vuoden 2023 LaGeR ry:n hallitus